GeelLaakdal

Voorbereidende werken omgeving complex Geel-Oost van start

Een aannemer start op donderdag 4 maart met het rooien van bomen en beplanting ter hoogte van de op- en afrit Geel Oost in de richting van Hasselt. Dat gebeurt in de hoek tussen de Nieuwe Baan en de op- en afrit in Eindhout. Daarna volgt een archeologisch onderzoek en worden al enkele voorbereidende nutswerken uitgevoerd. Deze voorbereidende werken gebeuren op het openbaar domein naast de rijweg, waardoor er nauwelijks tot geen hinder voor het verkeer zal zijn.

Naar verwachting start eind april aan de Nieuwe Baan de herinrichting met de aanleg van een rotonde. De werken duren ongeveer 8 maanden en worden gefaseerd uitgevoerd. Het agentschap wegen en verkeer zorgt er binnenkort voor dat de doorstroming van het verkeer vlotter en veiliger verloopt. Er komt een nieuwe rotonde met twee rijstroken waar niet enkel de op-en afrit en de Nieuwe Baan aansluiten maar ook de Heikantstraat. Ook komt ten zuiden van de rotonde een nieuwe carpoolparking met 74 parkeerplaatsen en fietsenstalling. Het agentschap Wegen en Verkeer wil hiermee het carpoolen aantrekkelijker maken.

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen wordt een tijdelijke weg aangelegd voor het noord-zuidverkeer op de Nieuwe Baan.