Olen

Kruispunt Lichtaartseweg-Kasteelstraat afgesloten op 13 april

Op dinsdag 13 april zal het kruispunt Lichtaartseweg-Kasteelstraat in de voormiddag tijdelijk afgesloten zijn. Men voert op dat moment schilderwerken uit op de fietsoversteek. Zo wilt men de veiligheid van de fietsers op het kruispunt verhogen.

Er wordt een omleiding voorzien in beide richtingen via Gestelstraat – Gerheiden – Stationstraat – Lichtaartseweg.
De bussen krijgen tijdelijke vervanghaltes. Het kruispunt blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers