GeelLaakdalMeerhout

Laakdal en Westerlo verzetten zich tegen leidingstraat Antwerpen en Duitse Ruhrgebied

Tracé leidingstraat Antwerpen – Ruhr over grondgebied Westerlo

Verschillende Kempense gemeenten verzetten zich tegen de leidingstraat tussen Antwerpen en het Duitse Ruhr-gebied.

In december vorig jaar heeft de Vlaamse regering een startnota goedgekeurd om een leidingstraat aan te leggen tussen Antwerpen en het Duitse Ruhr-gebied. De ‘straat’ is een zone van 45 meter breed en ligt 1m20 onder de grond. Hierin zullen ondergrondse leidingen gebundeld worden.

Op dit moment liggen er drie tracés op tafel. De eerste, de noordelijke route, loopt via Geel en Meerhout. De andere twee lopen langs de zuidkant van de E313 via Westerlo, Geel en Laakdal. De laatste twee lopen grotendeels samen en splitsen in Laakdal.

De tracés lopen in Westerlo vooral door bosgebieden en landbouwgebied. Ook in Laakdal loopt de route door het bufferbos naast de E313. Zowel in Laakdal als in Westerlo komt er nu verzet tegen de aanleg van deze leidingstraat.

Gemeente Laakdal gaat een verweernota opstellen voor de Vlaamse overheid. Ook het Pijpleiding Actiecomité (PACT) doet er alles aan om de leiding tegen te houden. En ook gemeente Westerlo verzet zich nu tegen de aanleg. Het CD&V schepencollege van Westerlo heeft een bezwaarschrift opgemaakt om het Westelse standpunt duidelijk te maken. Dit bezwaarschrift zal op 19 april voorgelegd worden aan de gemeenteraad om erover te stemmen.

Ondertussen roept CD&V-Westerlo iedereen op om het plan te bekijken en eventueel een bezwaar in te dienen voor 30 april.