Geel

N-VA Geel kiest vóór het waardevolle natuurgebied De Zegge en zoekt naar oplossingen voor landbouwers

De zorgwekkende toestand van natuurgebied De Zegge krijgt recent veel aandacht in de media. Volgens N-VA Geel voorzitter Gert Van Hoecke is dit probleem niet nieuw en ligt het een lange tijd op de stapel van prioritaire dossiers binnen de partij.

N-VA Geel neemt, net zoals de N-VA fractie in de provincie en Vlaams minister van leefmilieu Zuhal Demir een duidelijk standpunt in vóór de bescherming van De Zegge. Decennia terug werd het aangrenzend gebied geïdentificeerd als mogelijk waardevol landbouwareaal en werd er overgegaan tot een grootschalige drooglegging om aan landbouwbedrijven de kans te bieden om zich daar te ontwikkelen.

Nu, tientallen jaren later blijkt dat een foute keuze te zijn en moet er dringend actie ondernomen worden om het Natura 2000 gebied te beschermen. Daarom ook dat er tussen de verschillende beleidsniveaus (stad, provincie en Vlaams gewest) al meermaals overleg geweest is om tot concrete oplossingen te komen voor dit probleem.

Het staat als een paal boven water dat het leegpompen van het aanliggend gebied zo snel mogelijk moet stoppen, maar anderzijds zijn er heel wat landbouwondernemers die in de afgelopen tientallen jaren hier een succesvol bedrijf opgestart hebben.

N-VA wilt als partij dan ook maximaal inzetten om die bedrijven te begeleiden om aan nieuwe vormen van landbouw te gaan doen, of om voor hen nieuwe locaties ter beschikking te stellen waar zij hun bedrijf verder kunnen zetten. Hiervoor moeten natuurlijk op Vlaams niveau de nodige middelen voorzien worden om deze transitie succesvol te kunnen uitvoeren.

Volgens Van Hoecke is men ervan overtuigd dat het hier niet óf landbouw óf natuur is, maar dat de combinatie van natuurbeleid én economie hier een mooi verhaal kan vormen.