Olen

Olen verlengt steunmaatregelen voor verenigingen en horeca

In september lanceerde het lokaal bestuur van Olen een relanceplan met oplossingen om de economie en de samenleving op een veilige manier opnieuw op te starten. De gemeenteraad besliste op 7 april om deze steunmaatregelen te verlengen.

Het afgelopen jaar konden verenigingen financiële steun aanvragen om kampen en andere activiteiten coronaproof te laten doorgaan, om een veilige heropstart te maken of ter compensatie van verlies van inkomsten. Het Olens bestuur kreeg hiervoor bijna 140 duizend euro uit het noodfonds van de Vlaamse regering. Ongeveer de helft hiervan werd in het najaar van 2020 al verdeeld onder Olense verenigingen.

Tijdens de gemeenteraad van 7 april besloot het bestuur om ook in 2021 deze steunmaatregelen te laten gelden. Ze gebruikt hiervoor het overblijvende geld uit het noodfonds en maakt zelf extra geld vrij.

Verenigingen en buurtcomités zullen nog tot 2022 gratis feestmateriaal kunnen lenen. De maatregel wordt nog extra verleng om verenigingen aan te moedigen en te ondersteunen bij nieuwe activiteiten.

Verenigingen die een de Teunenberg als vaste locatie gebruiken zullen nog tot augustus dit jaar geen huur moeten betalen.

De cafetaria van de Olense sporthal moet geen concessievergoeding betalen voor de sluitingsperiode oktober 2020 tot april 2021. Ook veel horecaondernemers zitten in financiële problemen. Zij moeten ook het komende jaar geen terrasbelastingen betalen.