Olen

Olense verenigingen krijgen meer werksubsidies

In 2021 krijgen alle erkende Olense verenigingen 20% meer werkingssubsidies. Vanaf 2022 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd.

Het Olens bestuur waardeert de inzet en het engagement van alle vrijwilligers die actief zijn binnen verenigingen en willen hen zo goed mogelijk ondersteunen.

Voor de jeugd- en socio-culturele verenigingen zullen de subsidies binnenkort op hun rekening verschijnen. Sportverenigingen krijgen hun subsidies in het najaar, wanneer ze een aanvraagdossier hebben ingediend.