Geel

Zeggeconferentie op komst, boeren zijn het beu om als boosdoeners aangewezen te worden

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het oudste natuurgebied van België, De Zegge in Geel-Ten Aard aan het opdrogen is. Dit is een slechte zaak want hiermee dreigt het veengebied te verdwijnen. Volgens deskundigen is ‘the point of no return’ zelfs al voorbij en zijn de veengebieden voorgoed verloren. Oppositielid Dirk Kennis (De Brugpartij) roept tijdens de gemeenteraad op tot actie: ‘Het dossier heeft een versnelling nodig.’

Kennis vraagt om dit najaar conferentie te houden waar alle stemmen aan het woord kunnen komen en hun zaak kunnen verdedigen. ‘Iedereen is het erover eens dat we de Zegge moeten redden, maar deze reddingsoperatie heeft nood aan een versnelling. Deze conferentie zou de krachten kunnen bundelen en de actiebereidheid verhogen.’

Schepen van Milieu Bart Julliams (N-VA) erkent het probleem en is bereid later dit jaar zelf initiatief te nemen om de Zeggeconferentie te organiseren. De insteek: nagaan of de Zegge en de landbouw duurzaam met mekaar te verzoenen zijn.

Kennis hoopt de conferentie tegen het einde van het jaar te kunnen organiseren en wil graag conclusies tegen 7 januari 2022: ‘de tweede verjaardag van het sterven van Marcel Verbruggen, de conservator van de Zegge die zich al meer dan een jaar ligt om te draaien in zijn graf. Het zou mooi zijn moest de man straks op één kant kunnen blijven liggen.’

Boeren

De twee meerderheidspartijen N-VA en CD&V zaten tijdens de gemeenteraad duidelijk niet op gelijke lijn. Voorzitter Luc Van Laer (CD&V) deed zelfs tijdelijk afstand van zijn functie om een getuigenis als landbouwer te kunnen geven. Zij krijgen in deze zaak vooral de schuld omdat zij water uit de Zegge en uit de Nete pompen om hun planten water te geven. Van Laer gaf een betoog die duidelijk het standpunt van de boeren meegaf: ‘ Wij worden nu met de vinger gewezen, maar de fabrieken en waterwinning in de buurt pompen tientallen keren meer water op dan de boeren. Landbouw is zowel een ecologische als economische activiteit. Deze veelal jonge boeren snakken naar duidelijkheid. Laten we de studies afwachten vooraleer maatregelen te nemen.’

Stad geel stelde vorig jaar de Opvolgingscommissie Kleine Nete samen. Zij kregen de opdracht om verschillende testen uit te voeren om zo de oorzaak van de drooglegging te vinden.

Ook de boerenbond heeft er genoeg van. Ze vinden het niet kunnen dat zij, voordat de testresultaten gekend zijn, nu al aangewezen worden als de boosdoener. Sinds kort worden ook alle vergunningsaanvragen voor uitbreidingen van de huidige boerderijen on hold gezet. Daarom voeren zij nu actie onder de naam ‘#Geefboerenruimte’. Ze vragen de overheid om duidelijkheid te brengen in plaats van alles af te blokken zoals ze nu doet.


© Boerenbond