Geel

Buddywerking van ArmenTeKort in Geel om kansarmoede te bestrijden

Ondanks veel initiatieven om mensen in armoede te ondersteunen en vooruit te helpen, blijven de armoedecijfers in België en Vlaanderen heel hoog. Ook bij ons zijn die cijfers veel te hoog vindt het stadsbestuur van Geel. Daarom heeft de stad maandagavond tijdens de gemeenteraad een samenwerking met Blenders vzw goedgekeurd rond de buddywerking ArmenTeKort.

ArmenTeKort is een organisatie die is ontstaan in Antwerpen. Ondertussen zijn ze ook al in een tiental Kempense gemeenten actief. Ze krijgen hierbij steun van Europese subsidies. Stad Geel is de eerste stad die investeert in een langdurige samenwerking. Het project zal twee jaar duren. Tijdens die twee jaar zullen opgeleide vrijwilligers mensen die in geldproblemen zitten helpen om er terug bovenop te komen.

Sinds 2015 heeft de stad al een buddywerkingsproject met ‘Barmhartige Stede’, die werd opgericht na de hoge vluchtelingeninstroom door de oorlog in Syrië. Die buddywerking focuste zich vooral op het ondersteunen en helpen van vluchtelingen om zich thuis te voelen in Geel. De stad wil dat nu uitbreiden. Waar de Geelse buddy’s vooral focussen op praktische hulp, gaat ArmenTeKort verder en werkt zij ook op het versterken van de eigenwaarde van mensen die het vertrouwen in zichzelf zijn kwijtgeraakt.

Stad Geel en ArmenTeKort Kempen zijn op zoek naar nieuwe buddy’s om het project mee op te starten. Als buddy moet je regelmatig afspreken met je buddy om dingen te doen om hen te helpen. Uiteraard sta je hier niet alleen voor. Je krijgt regelmatig ondersteuning vanuit ArmenTeKort.