Meerhout

Meerhout past woonomgevingsplan aan

Gemeente Meerhout wil het woonbeleid aanpassen om zo beter te kunnen sturen op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten in ruimtelijke ordening, klimaat en duurzaamheid. Het project is al in 2016 opgesteld door de gemeente samen met IOK.

‘We willen dit plan op punt stellen op vlak van mobiliteit, waterbestendigheid en draagkracht voor de buurt zodat zowel kleine als grotere projecten effectief inpassen in de omgeving en haalbaar zijn’, zegt burgemeester Nele Geudens (cd). ‘Kandidaat-bouwers blijven op maat van de woonomgeving waartoe hun perceel of woning behoort, de juiste informatie verkrijgen. Als lokaal bestuur ondersteunen we hen in het maken van de juiste keuzes met een toekomstgerichte visie.’

De belangrijkste aanpassingen zitten vooral in de landschapslinten, tweegezinswoningen en gevelarchitectuur. Verder geven ze ook extra aandacht aan de woonkwaliteit, het zorgwonen en groenere percelen.

Gemeente Meerhout heeft vijf jaar geleden al een woonomgevingsplan opgesteld samen met IOK. Sinds 2016 worden bouwprojecten hieraan afgetoetst. ‘Voordien hadden we als bestuur weinig tot geen handvaten’, aldus Geudens. ‘Met een woonomgevingsplan waarin de woonkernen afgebakend zijn, kunnen we als lokaal bestuur aangeven wat waar wenselijk is en wat niet. Het vormt een belangrijke basis bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening bij vergunningsaanvragen.’