Mol

Omheining aan ecoduct om wildcrossers te weren

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zal een tijdelijke omheining plaatsen aan het ecoduct in Postel, ten zuiden van de E34. Dit om wildcrossers, zoals 4×4, moutainbikers, ruiters ter paard of quads weg te houden. Eerder werd er al geprobeerd om met boomstammen de doorgang te beperken, maar ANB stelde vast dat dit de crossers niet tegenhield.

In 2014 bouwden de Nederlandse en Vlaamse overheden samen het Ecoduct Kempengrens. Met als doel om zoogdieren, reptielen, amfibieën, insecten, vlinders, loopkevers, vogels en vleermuizen een gemakkelijke oversteek te geven.  

De moto’s, jeeps en ander verkeer verstoren bijzondere diersoorten die op het ecoduct hun nestje maken. Ook schuwe dieren zijn minder geneigd om het ecoduct te gebruiken door het veelvuldige gebruik door wandelaars, ruiters en mountainbikers. ANB ziet de afzetting als enige mogelijkheid om verdere degradatie van de natuurwaarden te stoppen