Olen

Ook Olen geeft negatief advies over leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied

Gemeente Olen heeft donderdag een negatief advies uitgeschreven voor de mogelijke komst van een leidingstraat tussen de Antwerpse Haven en het Duitse Rurhgebied. Alle mogelijke trajecten hebben een impact op het ruimtegebruik in Olen.

In december 2020 keurde de Vlaamse regering de startnota van de pijpleidingstraat goed. Volgens het Olens bestuur zijn er nog te veel onzekerheden om zomaar in te stemmen met de plannen van de Vlaamse overheid. De aanleg van de pijpleiding zou grote gevolgen hebben voor private eigendommen, natuur en open ruimte. Het bestuur is ook van mening dat verschillende economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke gevolgen onvoldoende onderzocht zijn.

In Olen zou er ongeveer 6,75 hectare bos permanent verloren gaan als er een leidingstraat gelegd wordt. Afhankelijk van het tracé zal de pijleiding het openruimtegebied Meren of Hezewijk deels doorkruisen. De straat zou ook de ‘Groene-Centrum-Gordel’ aantasten die een extra buffer geeft tussen de snelweg en de woonkern in Olen-Centrum.

Het gemeentebestuur vraagt ook aan de regering om een concrete risicoanalyse uit te voeren. Lekken in de pijpleiding kunnen een grote impact hebben op de natuur, landbouw en mensen.

Gemeente Olen vraagt om zo veel mogelijk de bestaande infrastructuur te volgen, ook al zorgt dit voor extra kosten. Ze vraag ook om de koppelingsmogelijkheden aan infrastructuur van het Albertkanaal te onderzoeken.

Het gemeentebestuur vindt het jammer dat de lokale besturen niet betrokken waren tijdens de eerste fase van het onderzoek. Ze is van mening dat de gemeenten een grotere expertise en betere kennis over de plaatselijke toestand hadden kunnen geven. Gemeente Olen hoopt in de volgende fases meer betrokken te zijn.