Olen

Oproep: Zet mantelzorgers in de kijker

Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorger en Olen viert dat. De mantelzorgers zijn vaak een vergeten groep zorgverleners, gemeente Olen wil daar verandering in brengen. Op de Dag van de Mantelzorgers geeft de gemeente de mantelzorgers een kleine attentie en een persoonlijke boodschap. Ken jij iemand die dringend eens in de kijker gezet moet worden, bezorg dan voor vrijdag 11 juni de gegevens van de mantelzorger aan het gemeentebestuur.

Mantelzorgers zijn mensen die dag in, dag uit voor iemand anders zorgt. Ze zijn dus een heel belangrijk onderdeel van onze zorgsector. Gemeente Olen wil ze via acties laten zien hoe belangrijk ze zijn. Naast verschillende acties werkt de gemeente ook aan een globaal mantelzorgbeleid. Meer info over het beleid en hoe je zelf een mantelzorgstatuut krijgt vind je op de website.

Als jij een mantelzorger in de bloemetjes wil zetten, bezorg dan de gegevens van de mantelzorger en een persoonlijke boodschap aan het gemeentebestuur. Dat kan telefonisch via 014 26 41 14 of via het e-loket.