GeelKasterlee

Acht nieuwe studierichtingen in KOGEKA vanaf volgend schooljaar

Alle acht aanvragen voor bijkomende studierichtingen van scholengemeenschap KOGEKA, in de vernieuwde tweede graad van het secundair onderwijs, zijn goedgekeurd door het Vlaams ministerie van onderwijs.

Volgend schooljaar kunnen er in het derde jaar een aantal nieuwe studierichtingen starten in Geel en Kasterlee. Het gaat allemaal om richtingen die nauw aanleunen bij wat de scholengemeenschap momenteel in het aanbod heeft.

In Sint Jozef Geel worden er drie richtingen vanaf het derde jaar secundair onderwijs nieuw ingericht. Bakkerijtechnieken komt er op vraag van de sector. Momenteel bestaat er enkel een arbeidsgerichte opleiding, terwijl bij een beroep als bakker veel meer komt kijken.

Ook nieuw is biotechnieken, een theoretisch-praktische richting in de zogenaamde dubbele finaliteit. Dat betekent dat leerlingen later zowel kunnen verder studeren als op de arbeidsmark terecht komen als bijvoorbeeld labomedewerker. Nog nieuw is voertuigtechnieken. Het gaat hier om een technologische en theoretisch-praktische richting die bijvoorbeeld de moeite kan zijn voor wie later aan elektrische auto’s wil werken.

In het zevende jaar van Sint Jozef Geel komt er ook een richting Pijpfitter-fabriceur duaal. Duaal leren betekent dat jongeren gedeeltelijk op school en gedeeltelijk op de werkvloer actief zijn. Jongeren die dit zevende jaar gaan volgen, zijn alvast gegeerd op de arbeidsmarkt. Er is een grote vraag naar dit soort technisch geschoolde mensen.

Er zijn ook goedkeuringen in de andere KOGEKA-scholen van de tweede graad. In Sint Maria Geel mag Maatschappij – en welzijnswetenschappen worden opgericht in het derde jaar. In die studierichting kan je een brede algemene vorming verwachten met veel psychologie, sociologie en een inleiding in de filosofie. Het is de bedoeling dat leerlingen die voor deze richting kiezen in de toekomst gaan verder studeren. Jongeren kunnen ook opteren voor Bedrijf en Organisatie, een nieuwe handelsrichting die naast Bedrijfswetenschappen wordt ingericht.

In Sancta Maria Kasterlee . SMIK komt er in het derde jaar een richting Biotechnologische STEM-wetenschappen. Het gaat hier om een doorstroomrichting voor jongeren die in het verleden voor de sterke technische richting Techniek-wetenschappen opteerden. Zowel in Sint Dimpna Geel, College in Geel als in Sancta Maria Kasterlee wordt vanaf het derde jaar tenslotte ook nog de bijkomende, nieuwe studierichting Moderne talen ingericht. De nadruk ligt er uiteraard op de talen, maar ook een zeer ruime algemene ontwikkeling. Van jongeren die voor deze richting kiezen wordt verwacht dat ze later met hoger (universitair) onderwijs zullen starten.