Olen

Al drie Olense verenigingen maken gebruik van infrastructuursubsidies

Het Olense gemeentebestuur biedt sind december vorig jaar infrastructuursubsidies aan voor verenigingen. Want kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur is belangrijk voor het verenigingsleven. Na Tennisclub Olen deden ook vzw Sport en Recreatie en Theatergroep Het Vierde Oor recent beroep op de subsidies.

Tennisclub Olen maakte zo’n half jaar geleden als eerste gebruik van de infrastructuursubsidies om haar terreinen op te frissen. Inmiddels heeft de club het volledige ondersteuningsbedrag, goed voor 100.000 euro, opgebruikt. Met een gedeelte van de subsidies legden ze een tijdje geleden twee all-weather courts aan waar het hele jaar door getennist kan worden, zowel tijdens de zomermaanden als in periodes van regen, vorst of sneeuwval. Het overige gedeelte van de infrastructuursubsidies gebruiken ze binnenkort voor de aanleg van een padelveld.

Vzw Sport en Recreatie, die verantwoordelijk is voor sportterreinen Buul, kreeg in maart groen licht voor infrastructuursubsidies om haar nieuwe kantine af te werken. Het ontving van het lokaal bestuur een financieel duwtje in de rug ter waarde van 94.946,95 euro. Theatergroep Het Vierde Oor investeerde dan weer in veiligheid. Zij vervingen recent de noodlampen en brandblusapparaten in hun theaterzaal en konden hiervoor op een subsidie van 1.083,75 euro rekenen.

Alle erkende Olense verenigingen kunnen gebruik maken van infrastructuursubsidies wanneer ze een perceel grond of een bestaande onroerende constructie kopen of wanneer ze bouwen, verbouwen of een terrein inrichten. Ook voor bijkomende duurzame infrastructuurwerken kunnen verenigingen beroep doen op de infrastructuursubsidies van de gemeente Olen.

De infrastructuursubsidies kunnen aangevraagd worden via de gemeentelijke website.