Geel

Bijna 1 op 3 van de Gelenaars is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus

Ruim 30% van de Gelenaars is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Meer dan 60% van de bewoners kreeg een eerste prik. Volgende week staan de 42 tot 35-jarigen op de planning en vertrokken ook de uitnodigingen voor Gelenaars tussen 34 en 27 jaar.

In de Zuiderkempen is de vaccinatiebereidheid groot. Meer dan 95% van de 65-plussers liet zich vaccineren. Van de 65 tot 45-jarigen is dit al ruim 80%. In totaal zijn 60.901 personen van de 18-plussers in de Eerstelijnszone Zuiderkempen voor de eerste keer gevaccineerd. Zo’n 30.214 inwoners zijn uit de Eerstelijnszone al volledig gevaccineerd.

Hopelijk wordt de trend ook verdergezet in de jongere leeftijdscategorieën. Volgende week worden 6.180 prikjes gezet in vaccinatiecentrum De Waai.