Olen

Cyclomedia maakt foto’s van Olen

De komende maand kan je de Cyclomedia-auto tegenkomen in gemeente Olen. Tot half juli maakt de auto 360°-panoramafoto’s van de gemeenten. De beelden zijn vergelijkbaar met Google StreetView.

Cyclomedia Technology is een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. De foto’s geven een duidelijk beeld van de omgeving. Zij helpen onder andere bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen of de voorbereiding van wegenwerken.

De foto’s zullen niet openbaar gemaakt worden. Alleen de medewerkers van Cyclomedia en Fluvius kunnen de foto’s zien. Daarnaast worden ook alle mensen en nummerplaten op de auto’s geblurd.