GeelKasterleeLaakdal

Meer dan 11.000 Kempense leerlingen doen mee met het intercommunaal examen

Tussen 3 en 11 juni kunnen leerlingen uit de lagere scholen in de Kempen deelnemen aan het 54ste intercommunaal examen van IOK. In totaal hebben 64 lagere scholen uit 25 Kempense gemeenten zich hiervoor ingeschreven. Dat komt neer op meer dan 11.000 leerlingen, een nieuw record.

Alle leerlingen, van het eerste tot en met het zesde leerjaar, van de 64 deelnemende scholen krijgen binnenkort een test om de kwaliteit van het onderwijs te testen. Elk jaar focust de test op één aspect uit het leerplan van het lager onderwijs. De vorige jaren waren dat STEM, muziek, taalbeschouwing en meetkunde. Dit jaar staat ‘begrijpend lezen’ centraal.

De afgelopen jaren was begrijpend lezen een terugkerend onderwerp in de leraarskamers. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat het gemiddelde niveau begrijpend lezen bij de Vlaamse leerlingen de laatste jaren gedaald is.

Per leerjaar wordt de test opgesteld door een werkgroep van deskundigen van het basisonderwijs. Met intercommunaal examen wil IOK materiaal aanreiken om het onderwijsaanbod in de scholen te verbeteren.

Na de testen verzamelt IOK de resultaten en analyseert die ook. Vervolgens toont ze aan de scholen hoe ze hun manier van onderwijzen kunnen verbeteren.