DesselMol

Besmettingen bij Chiro Sluis leiden niet tot ziekenhuisopnames

De in totaal 60 besmettingen van de chirocluster in Mol-Sluis leidden tot op heden niet tot ziekenhuisopnames. Wel hebben of hadden meer dan de helft van de besmette kampgangers af te rekenen met lichte tot ernstige ziektesymptomen. Op dit moment verblijft in het Heilig Hartziekenhuis geen enkele coronapatiënt.

De volgende dagen komen duizenden inwoners langs in het pop-up vaccinatiecentrum voor hun tweede prik. Inmiddels is 56,63% van de volwassen inwoners van eerstelijnszone Baldemore al volledig gevaccineerd.

Voor de eerste prik bij de 18-plussers zit men op een vaccinatiegraad van 91,26%. Dit stijgt de komende week vermoedelijk nog 2%, waardoor men in de eerstelijnszone Baldemore afklokken op een bijzonder fraai cijfer van ongeveer 93% bij de volwassenen. Inmiddels zijn ook 1.750 nieuwe uitnodigingen voor Pfizer vertrokken naar de -16-jarigen.