GeelLaakdalMeerhout

Alle sociale huisvestingsmaatschappijen in elf Kempense gemeenten fuseren tot 1 maatschappij

De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in elf Kempense gemeenten gaan fuseren tot één organisatie namelijk Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen. De betrokken gemeenten waaronder Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo en Olen tellen vandaag zes organisaties en dat gaat er nog maar één worden. Door samen te werken ontstaat er de kans om een sterke dienstverlening uit te bouwen en om duidelijk zicht te krijgen op de volledige wachtlijst en die efficiënter aan te pakken. Mensen kunnen voortaan bij één duidelijke organisatie aankloppen met één wachtlijst, één inschrijvings- en toewijzingssysteem en één plaats waar ze terechtkunnen met hun vragen.

Ook bouwdossiers gaan meer efficiënt aangepakt worden en tegelijk brengt men de deskundigen in de verschillende aspecten van sociaal wonen samen. De partners kozen ook bewust voor een bestuursmodel dat dicht bij de inwoners en de gemeenten blijft. Er wordt gewerkt met zonale comités waar de inwoners al mee vertrouwd zijn: Neteland en Zuiderkempen. De zes organisaties en elf gemeenten hebben tijd tot 1 januari 2023 om de eenwording verder concreet uit te werken. Dan treedt de nieuwe woonmaatschappij juridisch in werking.