GeelLaakdal

Laakdal en Geel werken samen voor veiliger fietspad tussen Eindhout en Oosterlo

Laakdalse schepen van mobiliteit Frank Sels

Laakdal en Geel engageren zich om samen een fietspad aan te leggen tussen Eindhout en Oosterlo. Laakdal zette het licht op groen op de afgelopen gemeenteraad voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de twee gemeenten. Omdat het bestaande fietspad er onveilig bijligt, is een nieuw toegankelijk fietspad naast de Steenweg op Oosterlo tot aan de brug over de Nete hoognodig.

Een studiebureau gaat eerst een startnota opmaken om de verschillende alternatieven van het tracé te onderzoeken om zo het ideale traject te bekomen. Met het oog op de subsidies wordt er vervolgens een projectnota opgemaakt. Eerder kwam de vernieuwing niet in aanmerking voor bestaande subsidies maar door een verplaatsing van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, op initiatief van Laakdal, liggen de kaarten nu anders. Dit bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk omvat een netwerk van fietsverbindingen tussen woonkernen, op bovenlokaal niveau. Het is gericht op fietsverplaatsingen naar een duidelijk doel; functionele verplaatsingen dus.

Mobiliteitsschepen Frank Sels zegt dat als men in Laakdal meer inwoners met de fiets naar de winkel, school of sportclub wilt, dan moet men durven investeren in toegankelijke, comfortabele en veilige voet- en fietspaden. Langs de route tussen Eindhout en Oosterlo grenzen de basisschool, het judolokaal en in de toekomst de buitenschoolse kinderopvang in Eindhout. Een veilig fietspad is dus een must, aldus Sels.

Volgens burgemeester Tine Gielis, die ook onderwijs in haar bevoegdheden heeft, is het een uitdaging om de leerlingen van jongs af aan te stimuleren om met de fiets, te voet of met de step naar school te gaan. Ter aanvulling op verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes is men ook gestart met het project Bike2School. Door op een duurzame manier naar school te komen, kunnen kinderen virtuele munten verdienen waarmee ze bij lokale handelaars en/of op de lokale kermis een beloning kunnen kopen.

Verder worden ook de openbare verlichting en de voorrangsregels aan de gevaarlijke kruispunten met Oude Veerlebaan, Zavelbosstraat en Oosterloseheide verbeterd.