Westerlo

Wim Dams volgt Laura Tops op in de Westelse gemeenteraad

Laura Tops (CD&V) verlaat de Westelse gemeenteraad, omdat ze recent verhuisde naar Herent. Daardoor mag ze niet langer zetelen in de gemeenteraad van Westerlo. Tops wordt vervangen door Wim Dams. Hij legt op maandag 20 september de eed af als gemeenteraadslid. Hij wordt zelf in het bijzonder comité voor de sociale dienst vervangen door Lief Van Dingenen.

Eerste opvolger Evelien Belmans verkiest om actief te blijven in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst omdat die materie nauwer aansluit bij haar persoonlijke interesses. Wim Dams maakt wel de overstap naar de gemeenteraad.

Wim Dams (52) is al meer dan 25 jaar architect in Voortkapel. Bij zijn eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde hij meteen 613 voorkeurstemmen. Met zijn professionele kennis zal hij uiteraard ruime aandacht schenken aan stedenbouw en ruimtelijke ordening, maar daarnaast wil hij ook op vlak van ouderenzorg en jeugd- en sportbeleid zijn steentje bijdragen.

Lief Van Dingenen (69) uit Heultje vervangt Wim Dams in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Ze is al vele jaren actief in het verenigingsleven en zal met die achtergrond een enorme meerwaarde betekenen voor het socio-culturele beleid in Westerlo.