Geel

Asfalteringswerken in Holvense straten

Tot en met 5 november zijn er asfalteringswerken in Brulendries, Helleblok en Heuvelgoor in Geel. De drie straten krijgen een nieuwe verharding. De werken brengen enige hinder met zich mee.

Voor gemotoriseerd verkeer is er geen doorgang ter hoogte van de werken, uitgezonderd plaatselijk verkeer is toegelaten tot aan de werfzone. Voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. Bewoners van deze straten maar ook de bewoners van de doodlopende straten Heuvelgoor en St.-Jozefstraat moeten hun voertuig buiten de werfzone plaatsen.