Geel

Huisdichter Sander werpt een blik op de maandelijkse gemeenteraad

Soms kan het snel gaan. Dat ervaarden we toen de Geelse ambtenaren eigengereid de Openbaarheid van Bestuur een kopje kleiner maakten. Zij beslisten dat het publiek van de gemeenteraad niet meer informatie nodig heeft dan een titeltje en een zinnetje bijkomende informatie. Vroeger konden de bezoekers de voorbereiding van de besluiten, die door de meerderheid vlotjes goedgekeurd worden op de gemeenteraad, thuis nog even nalezen. Maar dat is verleden tijd.

Bij het College van Burgemeester en Schepenen daagde het echter minder snel. Dirk Kennis (De Brugpartij) moest immers drie gemeenteraden na elkaar opnieuw vragen waarom deze voorbereiding niet meer ter beschikking stond van het ruimere publiek. “Is daar ooit miserie mee geweest?”, vroeg Kennis, “Extra werk? Kwade telefoons? Wij willen het publiek warm maken en dat begint met goede informatie. Wij hebben de indruk dat Openbaarheid van Bestuur voor u iets is voor als het schoon weer is.”

Burgemeester Vera Celis (N-VA) was ditmaal – driemaal is immers scheepsrecht – wel goed voorbereid en erkende dat ze de vorige twee keer niet correct geantwoord had, omdat ze niet op de hoogte was. De Geelse ambtenaren hadden immers een aantal wijzigingen doorgevoerd waar ze niet bij betrokken was geweest. Dat was om te kunnen garanderen dat de discussie eerst in de gemeenteraad gevoerd werd, voordat men in het kader van Openbaarheid van Bestuur documenten kon gaan opvragen. Hierdoor worden, aldus de burgemeester, de democratische rechten van de gemeenteraadsleden maximaal gewaarborgd.

Dat hierdoor de pers ook maximaal gemuilkorfd wordt, verzweeg de burgemeester maar even voor haar gemak. Door het niet tijdig verschaffen van de volledige informatie, worden journalisten nog afhankelijker van de persberichten die de pr-dienst van het stadsbestuur aan een stuk verspreidt via haar website. Bovendien verhoogt dit voor jonge en nieuwsgierige bezoekers de drempel om kennis te maken met de zaken waarover deze – sowieso al geheimzinnige – assemblee beslist. Door het debat voor te behouden voor de gemeenteraadsleden, wordt juist elk democratisch debat buiten de gemeenteraad genadeloos gefnuikt. Tenzij je graag praat over vijgen na Pasen.  

© Sander Verwerft