Geel

Oude schoolgebouw Sint-Dimpna maakt plaats voor een parkje

Geel startte met de afbraak van het oude schoolgebouw aan de kerk van Sint Dimpna. De site wordt onthard, zodat er een publiek groen plein ontstaat en dit op vraag van de inwoners van Sint-Dimpna. Zij willen meer groen in hun dorpskern.

Als alles vlot verloopt duren de afbraakwerken ongeveer drie maanden. De stad houdt zich aan het charter werftransport. Er gaat geen werftransport zijn tijdens de begin- en einduren van de scholen in de omgeving. Mogelijk wordt de trage weg van Laar naar het kerkhof van St-Dimpna tijdelijk afgesloten omwille van veiligheidsredenen voor fietsers en voetgangers.

Het plein krijgt een inheemse bloemenweide en verder ook gazonzones en zitgelegenheid. In de loop van volgend voorjaar wordt het plein toegankelijk gemaakt. De tuinmuur rond de school blijft bestaan. In een nieuw stuk tuinmuur wordt een verwijzing naar de geschiedenis van de school verwerkt.