GeelLaakdalMeerhout

Zesdejaars van basisscholen gaan agenten van politiezone handje helpen

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gaat samenwerken met de zesdejaars van verschillende basisscholen uit de zone en startte het project ‘Politiekids’.

Dit is een project waarbij kinderen met hun ouders betrokken worden bij het politiewerk. Deze kinderen kunnen de politiezone regelmatig helpen met speciale acties en worden vooraf, net zoals echte politiemensen beëdigd door de burgemeester en de korpschef. Met dit project wilt de politiezone hen een positieve ervaring bieden met de politie en andere organisaties die werken rond veiligheid. Men wilt hen weerbaar maken en laten meehelpen om van veiligheid een gedeelde zorg te maken.

Na het afleggen van hun belofte als ‘Politiekid’ volgen zij een programma, waaronder meer thema’s aanbod komen zoals cyberpesten, hulpdiensten en diversiteit. Na het doorlopen van dit programma zijn kinderen zich bewuster van de invloed die ze hebben op hun leefomgeving en leren ze zich te gedragen naar de geldende regels, normen en waarden. Ook gaan ze sneller de politie contacteren om bv. problemen te bespreken of verdachte situaties te melden.

Er zijn drie pilootscholen uit Geel die starten nl. SBS Katersberg, GO! Basisschool De Luchtballon en VBS De Droomgaard. Op woensdag 13 oktober legden de eerste zes ‘Politiekids’ de eed af en starten zij als ambassadeurs voor hun klas. De komende weken zullen alle zesdejaars van de drie pilootscholen hun belofte afleggen. Na dit schooljaar zal het project geëvalueerd worden. Bij een positieve evaluatie zullen alle zesde leerjaren in Geel, Laakdal en Meerhout het aanbod krijgen om in te stappen in het project ‘Politiekids’.

Het project krijgt ook een speciale facebookpagina. Hierop kan je alle info, foto’s, inkijk in activiteiten, … terugvinden.