GeelKasterlee

ANB stelt bermbeheerplan op voor bermen langs N19g

Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos stelde een bermbeheerplan op voor de bermen langs de N19g, tussen Geel en Kasterlee. De gewestweg loopt vooral door landbouwgebied, ook de vallei van de Kleine Nete, provinciaal domein Hoge Mouw en langs natuurgebied De Zegge.

Met het beheerplan wilt het agentschap natuur en bos de huidige natuurwaarden zoveel mogelijk bewaren en waar mogelijk kwalitatief versterken. Binnen het gebied primeert de verkeersfunctie en in tweede orde de ecologische functie.

Nog tot 15 december vindt een publieke bevraging plaats over de plannen, waarbij iedereen opmerkingen kan geven. Wie wil, kan het plan inkijken bij het Agentschap Wegen en Verkeer in de Kleinhoefstraat 1 in Geel of downloaden op de website van het Agentschap Natuur en Bos (https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplan-bermen-n19g-noord-zuidlaan)