Geel

MIN Geel zamelt tijdens kerstperiode geld in voor kansarme gezinnen

Ook dit jaar kan de inzameling van voedsel door MIN Geel niet plaatsvinden aan de Delhaize winkel aan de Logen. Al meer dan 25 jaar zamelt deze vereniging in de kerstperiode voedsel in voor kansarme gezinnen in Geel. Want volgens de vrijwilligers is het moeilijk om mensen aan te spreken, zeker met een mondmasker op.

Vorig jaar riep MIN Geel op om hen te steunen door een geldinzamelactie. Dat bracht vorig jaar meer dan € 6.000 op. De kansarme gezinnen kregen aankoopbons voor verse voeding.

Dit jaar is de nood bij de kansarme gezinnen nog groter. Ondermeer door de hogere rekeningen voor gas en elektriciteit en de gestegen prijzen in de winkels. Daarom organiseert MIN Geel dit jaar terug een geldinzamelactie. Je kan een vrije gift storten op rekeningnummer BE55 7433 1203 2644 van MIN Geel. Begin volgend jaar wordt het resultaat van de kerstactie bekendgemaakt.