GeelKasterleeLaakdal

Permanent verbod op onttrekken van water uit Kleine en Grote Nete

Vanaf 1 januari is het definitief en voor onbepaalde duur verboden om water te onttrekken uit de Kleine en Grote Nete. Provinciegouverneur Cathy Berx name hierover een gouverneursbesluit. Het verbod beschermt kleine kwetsbare waterlopen met een hoge ecologische waarde.

Er zijn echter wel een paar uitzonderingen op het verbod. Zo mogen landbouwers wel water onttrekken met weidepompen om hun vee te laten drinken en mogen hulpdiensten water uit pompen wanneer er bij noodgevallen geen alternatieven zijn.