Kasterlee

Tien extra reglementen voor subsidies voor alle Kastelse verenigingen goedgekeurd

Schepen van Jeugd Rob Guns

Na de twee nieuwe subsidiereglementen voor de vrijetijdssector in oktober 2021, werden op 21 december nog tien extra reglementen door de Kastelse gemeenteraad goedgekeurd. Nieuw hierbij is dat deze subsidies gelden voor alle erkende verenigingen in Kasterlee en dat de subsidies niet meer per sector worden toegekend.

Burgemeester Ward Kennes is enthousiast: “We zetten sterk in op jeugdwerking. Uit ervaring weten we dat kinderen die deel uit maken van het verenigingsleven zich ook als volwassene hiervoor inzetten. Op die manier zorgen we dus voor een blijvend dynamisch en warm verenigingsleven.”

Schepen van jeugd, Rob Guns gaat verder: “Naast jeugdwerking zetten we ook in op duurzaamheid (in verenigingsinfrastructuur) en SDG’s (bij evenementen). Bij culturele projecten, toegankelijke evenementen en vorming werden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. We willen met deze nieuwe reglementen deels bevestigingen wat goed is, en anderzijds ook oproepen tot nieuwe initiatieven, waar niet alleen de vereniging, maar onze hele bevolking van kan genieten.”

Het subsidieloket start op in december 2021. Geleidelijk worden alle subsidiereglementen in dit digitaal subsidieloket opgenomen zodat verenigingen 24u op 24u en 7 dagen op 7 dagen een subsidieaanvraag kunnen indienen via www.kasterlee.be

.