Geel

Bevolking stad Geel groeit aan

De stad Geel blijft groeien. Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw steeg het bevolkingsaantal met 35%. Ondertussen zijn 40.781 inwoners in Geel. Naar schatting komen er tegen 2030 nog eens 12% meer inwoners bij.
De aangroei van nieuwe inwoners komt vooral van nieuwe mensen die naar Geel trekken. Want in Geel ligt het aantal overlijdens sinds 2016 hoger dan het aantal geboortes. De laatste 10 jaar steeg het inwonersaantal in Geel met 10,1%. Dat is het hoogste cijfer van de omliggende gemeenten.

In totaal is bijna 16% van de Geelse bevolking van buitenlandse herkomst. Voor de gehele provincie Antwerpen ligt dit cijfer op 28,6 %. Dat wil zeggen dat dit aandeel van de bevolking ofwel zelf geen Belg was bij geboorte of van wie minstens één van de ouders bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat.

In Geel is hiervan 8,7 % niet-EU en 7,2 % EU. De vijf populairste herkomstlanden in onze stad zijn: Nederland (23,2 %), Roemenië (13,4 %), Polen (9,5 %), Afghanistan (4 %) en Marokko (3,5 %). De instroom van volwassen nieuwkomers zijn vooral jongeren (66 % in de categorie 18 – 34 jaar).