Kasterlee

Provincie werkt aan gevarieerder en waardevoller bos aan Hoge Mouw

Het gemeentebestuur van Kasterlee ontving de voorbije dagen een reeks klachten, foto’s en vragen over de werken die bezig zijn in de bossen van het provinciaal domein De Hoge Mouw.

Volgens het gemeentebestuur zijn ze op geen enkele wijze betrokken bij deze werken. De provincie meldde wel aan het gemeentebestuur dat ze werken aan een gevarieerder en waardevoller bos. Op termijn gaan er heel wat planten en dieren zoals spechten, zangvogels en reeën zich thuis voelen. Als je hierover vragen hebt dan kan je contact opnemen via hogemouw@provincieantwerpen.be.

Het geëxploiteerde naaldhout dient hoofdzakelijk voor de productie van OSB-platen. Zo vormt het lange tijd een opslag van CO2, wat bijdraagt aan de strijd tegen de klimaatverandering. Het bos blijft de hele periode normaal toegankelijk voor bezoekers. Het kan gebeuren dat, omwille van de veiligheid, bepaalde delen tijdens de exploitatie worden afgesloten. Ook zou het kunnen dat sommige wegen er tijdelijk minder goed bij liggen.

Het gemeentebestuur van Kasterlee dringt er bij de provinciale Groendomeinen op aan om de wegen gauw weer te herstellen. Zij zijn erg belangrijk in het kader van het toeristisch aanbod van de gemeente.