Mol

Eerste Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Mol

Het gemeentebestuur van Mol krijgt steeds meer zicht op de grote uitdagingen die voortvloeien uit de Oekraïense vluchtelingencrisis. De eerste Oekraïense vluchtelingen verblijven al in de gemeente. De meesten worden opgevangen door Oekraïense familieleden, vrienden of kennissen die al langer in Mol wonen. De komende dagen verwacht men ook eerste toewijzingen uit Brussel, waarbij men één leegstaande gemeentelijke woning en de eerste woongelegenheden inschakelt die vrijwillig werden aangemeld door inwoners. Vooraleer men een adres doorgeeft aan Brussel, doet het gemeentebestuur een plaatsbezoek.

Burgemeester Wim Caeyers (CD&V): ‘Net zoals bij elke grote crisis worden we als gemeentebestuur ook hier geconfronteerd met een groot aantal onzekerheden. Stapsgewijs worden de nodige beslissingen door de verschillende overheidsniveaus genomen, mondjesmaat geraakt steeds meer informatie bekend. Om met deze complexe en uitdagende situatie om te gaan, organiseert het gemeentebestuur alvast wekelijks een interne coördinatievergadering. Dit laat toe om bij te sturen of snel te schakelen wanneer nodig.’

‘Deze interne vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende gemeentediensten en schepenen van bepaalde beleidsdomeinen, waaronder sociaal beleid, onderwijs, vreemdelingen en communicatie. Afhankelijk van de te bespreken wekelijkse thema’s vullen we dit overleg aan met extra specialisten en andere welzijnspartners. Daarnaast voert het gemeentebestuur ook frequent overleg met de scholen, zowel de lagere scholen als het middelbaar onderwijs.’

De afgelopen weken registreerde de dienst vreemdelingen al eerste Oekraïense vluchtelingen. In totaal gaat het op dit moment over 44 personen, waarvan 21 volwassenen en 23 kinderen. De meesten verblijven bij familieleden, vrienden of kennissen die al langer in Mol wonen. Deze vluchtelingen hebben daardoor al een verblijfplaats en worden wegwijs gemaakt door het opvanggezin. Het gemeentebestuur luistert wat de noden zijn en ondersteunt al zeker op administratief vlak. Ook voor het onderwijs van de kinderen zoekt men naar oplossingen. Deze vluchtelingen moeten zich in elk geval ook registreren in het centrale registratiecentrum in Brussel op de Heizel.

Caeyers: ‘Heel wat inwoners reageerden spontaan op de oproep naar mogelijke opvanglocaties voor toekomstige Oekraïense vluchtelingen. In totaal ontvingen we al 58 aanbiedingen, waarvoor enorme dank. Deze voorstellen variëren van inwoners die voor een korte periode een aantal slaapkamers in de eigen woning ter beschikking stellen tot en met inwoners die een leegstaande woning of appartement bezitten.’

Het gemeentebestuur heeft deze lijst al een eerste keer gescreend. Daarbij zocht men in eerste instantie naar aanbiedingen van leegstaande woningen en appartementen. Deze opvanglocaties zet men eerst in. Vorige week bracht men op vier locaties een plaatsbezoek en pleegde men overleg met de aanbieders. Elk bezoek leidde tot een positief advies. Daarnaast beschikt het gemeentebestuur zelf nog over een leegstaande woning met drie slaapkamers. Deze vijf adressen werden vandaag overgemaakt aan Brussel als mogelijke opvanglocaties. In totaal creëert men hiermee al 24 structurele opvangplekken. Vermoedelijk zullen er vanuit Brussel snel toewijzingen komen. Vervolgens volgt men samen met de aanbieders deze situaties op, zodat men gericht de ondersteuning kan aanvullen en bijsturen. Het lokaal bestuur heeft daarbij zeker de bedoeling om bestaande vrijwilligersnetwerken in te zetten. De komende dagen volgen er nog plaatsbezoeken. Dit leidt wellicht tot extra opvanglocaties die men kan goedkeuren en doorgeven aan Brussel. Eventuele opvanglocaties kunnen nog online aangemeld worden.

© Antwerps Persbureau