Mol

Geen vergunning voor KMO-units in Citéwijk naast Casino van Gompel

Het Molse gemeentebestuur geeft geen vergunning voor de bouw van tien KMO-units in de citéwijk naast het Casino van Gompel. Na een grondige analyse van het aanvraagdossier oordeelt het gemeentebestuur dit project op tal van vlakken als onverzoenbaar met de omgeving. Tijdens de consultatieronde liepen in totaal 133 bezwaarschriften tegen het project binnen.

Na de weigering van de vergunning door het college van burgemeester en schepenen heeft de projectontwikkelaar verschillende opties. Naast het aanpassen of stopzetten van het project behoort ook een beroepsprocedure bij de Deputatie van de provincie Antwerpen tot de opties. In dat geval maakt de Deputatie een nieuwe analyse van het dossier en krijgt het gemeentebestuur de mogelijkheid om de genomen beslissing te handhaven en/of te verdedigen.