GeelKasterleeLaakdal

Meer dan 5.000 vacatures tegen de zomer niet ingevuld

Eind maart telden de VDAB voor alle Kempense bedrijven samen bijna 4900 openstaande vacatures. Nog voor de zomer bereikt volgens de conjuctuurbarometer van VOKA-Kamer van Koophandel Kempen-Mechelen de magische grens van meer dan 5000 jobs die niet ingevuld geraken.

Een andere vaststelling van VOKA is dat er gemiddeld twee mensen per vacature opdagen. Een absoluut dieptepunt. Omdat de mensen niet vanzelf komen, moeten de Kempense bedrijven heel veel inspanningen leveren om actief kandidaten aan te trekken. Dat gaat van deelname aan jobbeurzen, investeren in nauwe relaties met het middelbaar en hoger onderwijs tot werven via sociale media.