Olen

Gemeentebestuur koopt gronden van Olen United

De twee voetbalvelden van fusieclub Olen United aan de Zonnebloemstraat worden door de gemeente Olen aangekocht. Het gaat om de oude terreinen van Achter Olen. Na de aankoop wordt een erfpachtovereenkomst opgesteld. Zo kan de club de terreinen blijven gebruiken.

Er komt heel wat budget vrij dat de club kan gebruiken voor de jeugdwerking. Olen United kon zich, net zoals Linda Olen, vinden in de doelstellingen en principes van het lokaal bestuur.

Tijdens de gemeenteraad van mei werd de principiële goedkeuring gegeven tot aankoop en het aangaan van een erfpachtovereenkomst. Het gaat over een totaal prijskaartje van 297.000 euro.