Olen

Minister Verlinden bezoekt Umicore

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bracht woensdag een bezoek aan de site van Umicore in Olen. De aanleiding is het voorontwerp van een wet, die eigenaars van met radioactieve stoffen verontreinigde bodems verplicht te saneren. Umicore is blij dat deze wet alle belanghebbenden duidelijkheid verschaft.

Umicore in Olen is een voorbeeld van zo’n verontreinigde site, die een gevolg is van de radiumproductie van het vroegere Union Minière. Die activiteiten zijn in de jaren 70 stopgezet. De productie leidde tot een verontreiniging met laagradioactieve residu’s in de bodem, zowel buiten als binnen de huidige site van Umicore.

De stralingsgevolgen zijn beperkt en geregelde metingen tonen aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Toch is een verdere sanering van de gronden van belang, om ze te kunnen hergebruiken voor andere doeleinden.

Het nieuwe wettelijk kader dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden creeërde, is nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Als de wet wordt goedgekeurd, kan het FANC optreden bij bestaande en toekomstige verontreinigingen en veiligheidsmaatregelen opleggen.