Geel

OPZ Geel huldigt pleeggezinnen

Elf pleeggezinnen uit Geel werden door het OPZ Geel gehuldigd omdat ze mensen met een psychische kwetsbaarheid opvangen, omdat die door een psychische kwetsbaarheidheid niet zelfstandig kunnen wonen. 2 van deze gezinnen doen dit al 60 jaar en 1 gezin al 50 jaar.

Het is een jaarlijkse traditie van het OPZ Geel om gezinnen die zich al een veelvoud van tien jaar over een persoon met psychische kwetsbaarheid ontfermen in de bloemen te zetten. Ook werd hulde gebracht aan de twaalf pleeggezinnen die vanwege overlijden, ziekte of ouderdom hun dienstverlening stopzetten.

Momenteel vangen nog een honderdvijftigtal gezinnen patiënten op. En ieder jaar neemt dat aantal beetje bij beetje af. De huldiging van de pleegouders is meteen ook het startmoment voor een campagne waarmee OPZ Geel de Geelse Gezinsverpleging betere bekendheid wil geven en nieuwe pleeggezinnen wil aantrekken.

Als het OPZ Geel nieuwe gezinnen kan bewegen tot pleegouderschap, dan zou dat de kans bieden om de Gezinsverpleging verder te ontwikkelen tot een breder inzetbaar zorgmodel. De campagne wordt onder andere ondersteund door een wervend filmpje en een nieuwe website.