GeelLaakdalMeerhout

Uitbreiding verbod op onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen

Sinds woensdag 18 mei mag je geen water onttrekken uit onbevaarbare waterlopen binnen het stroomgebied van de Kleine en Grote Nete. De Antwerpse gouverneur Cathy Berx zorgt hiermee voor een aanvulling op het bestaande permanente onttrekkingsverbod. Deze maatregel helpt om het minimale waterpeil in ecologisch kwetsbare waterlopen te garanderen tijdens droge periodes.