Meerhout

Drie mogelijkheden voor herbestemming oude pastorie Meerhout

Het onderzoek naar de herbestemming van de voormalige pastorie aan het Pastoor Van Haechtplein in Meerhout is afgerond en er worden drie scenario’s naar voren geschoven voor het beschermd monument.

De oude pastorie kan een horecafunctie krijgen eventueel aangevuld met een bed and breakfast of met een culturele invulling. Een tweede mogelijkheid is dat er kantoren komen. Of, als derde optie, zal de pastorie een groepspraktijk van paramedische diensten herbergen, eventueel met bijhorende kantoren.

Een private functie is uitgesloten, omdat de tuin van de pastorie publiek toegankelijk is en fungeert als een ontmoetingsplek. Denk maar aan de streekproductenmarkt die er ieder jaar plaatsvinct of de Kattensessies die er georganiseerd werden. De tuin wordt ook dagelijks gebruikt als doorgang, bijvoorbeeld van en naar het woonzorgcentrum, de bib of de gemeentelijke kleuterschool. Het is belangrijk dat dit behouden blijft.