Mol

Geen omgevingsvergunning voor project Melkerij in Achterbos

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen omgevingsvergunning aan het project Melkerij in de dorpskern van Mol-Achterbos. De weigering is gebaseerd op een beoordeling van de bezwaarschriften en een grondige eigen analyse van het dossier.

De drie bouwblokken langs Achterbos – met zelfs vier bouwlagen voor één woonblok – zijn te grootschalig en passen niet in het dorpse karakter van Achterbos. Daarnaast zal het project door gebrek aan bovengrondse bezoekersparkeerplaatsen de parkeerdruk in de dorpskern verhogen.

Tijdens het openbaar onderzoek liepen in totaal 36 bezwaarschriften tegen het project binnen.