Geel

Meer dan 20 projecten ingediend voor burgerbudget

Tot eind mei kon iedere Gelenaar een project indienen voor het eerste Geelse burgerbudget. Er werden meer dan 20 projecten ingediend. Deze zomer bespreekt de Geelse participatieraad de projecten met de indieners en bekijkt welke klaar zijn om door te stromen naar de stemronde in september. Hierbij kan de participatieraad advies vragen aan adviesraden, stedelijke diensten of externe deskundigen.

De inzendingen zijn zeer divers, er zijn culturele en sociale projecten maar ook projecten die meer groen, veiligheid en beleving willen brengen op pleintjes en straten. Ook zijn er enkele voorstellen voor nieuwe ontmoetingsplaatsen en initiatieven ingediend om meer onderlinge verbinding te creëren tussen burgers. Vanaf september kunnen Gelenaars stemmen op hun favoriete drie geselecteerde projecten.