Geel

Nieuwe welzijnscampus opent de deuren

De gloednieuwe Welzijnscampus is open en bevindt zich achter de dienst gelijke kansen aan de Diestseweg 144 in Geel. Vroeger was daar Den Echo gevestigd. De bestaande Geelse werkingen van CAW Kempen zitten in het nieuwe gebouw samen. De stad Geel heeft er de ontmoetingsruimte ’t Gelijkvloers en enkele studio’s voor noodopvang.

CAW de Kempen is bouwheer voor de nieuwe Welzijnscampus, terwijl de stad Geel de grond via erfpacht gratis ter beschikking stelde. De bouw van de Welzijnscampus kost 6 miljoen euro, waarvan de stad 600.000 euro bijdraagt. Ongeveer de helft van het bouwbudget wordt gedekt door subsidies van de Vlaamse overheid, het overige deel draagt CAW De Kempen.

Mensen die problemen ondervinden in ondermeer relaties, opvoeding of huisvesting kunnen bij het CAW terecht, net als slachtoffers en daders van geweld. Ook de jongerenwerking JAC heeft hier zijn plaats en de werking voor dak- en thuislozen is er gevestigd. De stad Geel beschikt over een aantal ruimtes in de nieuwbouw. De dienst gelijke kansen heeft er een grote ontmoetingsruimte en er zijn ook enkele studio’s voor noodopvang.