Geel

Pastoor Dergentstraat niet opgenomen in blauwe zone voor parkeren

Vanaf 1 juli gaat een nieuwe parkeerregeling in voege in de stad Geel. De blauwe zone in het centrum krijgt een uitbreiding. Na protest van de buurtbewoners valt de Pastoor Dergentstraat daar niet langer onder.

Voor de bewoners van de kleine verkaveling Pastoor Dergentstraat in Sint-Dimpna kwam het nieuws over de invoering van de blauwe zone eind maart als een complete verrassing. In een blauwe zone kan je aleen voor beperkte duur gratis parkeren met een parkeerschijf, bewoners kunnen wel een bewonerskaart kopen. Het stadsbestuur wil zo de parkeerdruk in de straat wegnemen.

De buurt vocht met een petitie de plannen aan omdat er volgens hen geen sprake is van een parkeerdruk. Na een bevraging herzag het bestuur de plannen. Daaruit blijkt dat meer dan 90% van de bewoners geen blauwe zone in hun straat wil.