Mol

Positief advies voor perrontunnel station Mol te verlengen

Het college van burgemeester en schepenen geeft een positief advies om de ondergrondse perrontunnel van het station in Mol te verlengen tot parking Keirlandse Zillen.

Hierdoor ontstaat er een rechtstreekse onderdoorgang over de lengte van alle negen sporen. NMBS diende hiervoor een vergunningsaanvraag in.

De uiteindelijke beslissing over de vergunning wordt genomen door de Vlaamse overheid. Het Molse gemeentebestuur hoopt alvast op een snelle realisatie.