Geel

Schapen vervangen maaiers in natuurgebied De Zegge

Een vijftien tal schapen worden in natuurgebied De Zegge in Geel ingezet als natuurlijke grasmaaiers. Zij vervangen de maaiers en daardoor krijgt men meer variatie in de vegetatiestructuur en geeft men verschillende diersoorten meer kans om te overleven.