Laakdal

Steenweg op Meerhout onder E313 gaat dicht voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf 4 juli wordt de Steenweg op Meerhout in Eindhout onder de snelweg E313 definitief afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Om Eindhout te bereiken, rijd je voortaan via de Heikantstraat.

De vrachtwagenparking op de Steenweg op Meerhout blijft via de Nijverheidsweg bereikbaar. Voor fietsers en voetgangers blijft de Steenweg op Meerhout toegankelijk. Zij moeten wel voorrang verlenen aan fietsers op de Heikantstraat.

Tijdelijke signalisatie op het kruispunt Nijverheidsweg – Steenweg op Meerhout zal deze wijziging aankondigen.
De afsluiting van de Steenweg op Meerhout onder de snelweg E313 kadert binnen de herinrichtingswerken op de Nieuwe Baan (N174), die intussen zijn afgerond. De aansluiting van de op- en afrit van de E313 richting Hasselt op de Nieuwe Baan en het kruispunt met de Heikantstraat zijn omgevormd tot een dubbelstrooksrotonde. De doorstroming van het verkeer verloopt op die manier vlotter en veiliger.

Daarnaast kwam er op vraag van de gemeente Laakdal een nieuw breed, vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de N174 van net voor de nieuwe rotonde tot aan de ‘Triangel’ (kruispunt N174-Steenweg op Meerhout-Hezemeer). Fietsers moeten op die manier de op- en afritten van de E313 niet meer kruisen. Ook op het nieuw aangelegde gedeelte van de Heikantstraat kwam er op aandringen van de gemeente een vrijliggend fietspad.

Tot slot legde AWV een nieuwe carpoolparking ten zuiden van de rotonde aan. Deze parking bestaat uit 74 parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Door het carpoolen te stimuleren, probeert men het aantal auto’s op de weg te beperken.