Olen

Watertorenstraat nog dicht tot eind augustus door werkzaamheden

In Olen blijft de Watertorenstraat nog afgesloten tot ongeveer 30 augustus. Momenteel voert netwerkbeheerder Elia nog de laatste werken aan de ondergrondse elektriciteitskabels in de straat. Maar aansluitend op de werken van Eila wordt het fietspad in de Watertorenstraat tussen Doffen en Schippersweg heraangelegd. Zo kan men aan een stuk doorwerken en hoeft de straat niet meermaals afgesloten te worden voor het doorgaand verkeer. Het fietspad langs Watertorenstraat is heel belangrijk voor fietsers en heeft met de jaren enorm aan comfort ingeboet. Daarom wordt het slechte deel tussen Doffen en Schippersweg vernieuwd.