Meerhout

Beheersplan kerkhof Sint Trudo kerk klaar

In Meerhout werd een kunsthistorisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de heraanleg van kerkhof Sint-Trudo in het centrum. Er werd ondertussen ook een beheersplan opgemaakt voor het kerkhof en het aanwezige erfgoed werd geïnventariseerd.

De graven zijn aangeduid als te verwijderen of te behouden. Nabestaanden die niet akkoord gaan met de genomen beslissing, kunnen hierover een meldingsfiche invullen en hun schriftelijke motivatie bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.