Geel

Komende 5 jaar 81.500 werkingssubsidies voor ‘Pas-sage’

81.500 euro werkingssubsidies worden de komende vijf jaar uitgereikt aan het bezoekerscentrum de ‘Pas-sage’ van het OPZ in Geel. Dat liet het kabinet van Vlaams minister president Jan Jambon weten. Hij is bevoegd voor cultuur binnen de Vlaamse regering.

Bezoekers van de Pas-sage kunnen in het bezoekerscentrum naar een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de psychiatrische zorg in Geel gaan kijken.

© OPZ Geel

Ervaringsdeskundigen waren zelf bij de realisatie van het bezoekerscentrum betrokken en zetten mee de schouders onder de uitbating. Groepen, verenigingen en scholen kunnen op bezoek na een online aanvraag.