Olen

Olense groendienst verwijdert 600 nesten met processierupsen

Tussen begin mei en eind juni zijn er 600 nesten met processierupsen verwijderd op het openbaar domein in Olen. Twee bestrijdingsploegen van de gemeente werden ingezet en zij hingen ook nestkasten voor mezen op.

Het aantal te bestrijden nesten van processierupsen lag de voorbije jaren dubbel zo hoog. Dit jaar was het aantal processierupsen minder en dat kon verschillende oorzaken hebben. De winter was redelijk zacht waardoor meer vogels overleefden en er ook meer nesten met mezen waren.

© Gemeente Olen

De hitte van enkele weken geleden had mogelijk ook een invloed op het gedrag en de overlevingskansen van de rups. De periode waar de rupsen brandharen kregen is voorbij. Nu ontpoppen de rupsen zich tot vlinders. Brandharen van processierupsen kunnen gezondheidsklachten bij de mens veroorzaken zoals brandwonden en schade aan de ogen en luchtwegen.